Woorkshop:
- Lichaamskaars : vraag naar de datum
- Oorkaars :              vraag naar de datum

U meldt zich bij de docente, Riet Peters op : 06- 20901036